Suradnja sa CEI u vezi preuzimanja podataka o mjerama obnove zgrada

  Dana 16.11.2017. članovi projekta MERIDA Marijana Zekić-Sušac, Hrvoje Krstić i Saša Mitrović posjetili su Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) u Zagrebu i održali sastanak s njihovim djelatnicima Josipom Kobeščakom i Ninom Šuman zaduženima za sustav SMIV (Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije). Na sastanku je dogovorena suradnja na […]

Data Science Meetup Osijek okupio preko 200 sudionika

  U organizaciji istraživačkog projekta MERIDA, a u suradnji sa Katedrom za kvantitativne metode i informatiku Ekonomskog fakulteta u Osijeku, zajednice Data Science Croatia i udruge Osijek Software City, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 30.11.2017. od 18 do 20 sati održana je javna radionica “1. Data Science Meetup Osijek”. Podatkovna znanost novo je područje nastalo […]

Suradnja sa APN-om u vezi uporabe podataka o javnim zgradama

Dana 24.02.2017. članovi projekta MERIDA: Marijana Zekić-Sušac, Hrvoje Krstić, Adela Has i Saša Mitrović sudjelovali su na sastanku u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u Zagrebu, koja je nadležna za Informacijski sustav za upravljanje energijom (ISGE). Sustav ISGE prikuplja, pretražuje i analizira podatke o energetskim karakteristikama i potrošnji energije javnih zgrada Republike […]