Aktivnosti po ciljevima

Cilj 1: Identificirati karakteristične skupine (klastere) javnih zgrada za koje se u postojećim informacijskim sustavima prate energetske karakteristike, mjere za poboljšanje energetskih karakteristika i potrošnja energije.

 

Cilj 2: Uporabom metoda podatkovne analitike razviti metodološki okvir za  analizu utjecaja pojedinih karakteristika zgrada i vrsta mjera na predviđene i stvarne uštede u potrošnji energije, emisiji CO2 i troškovima.

 

Cilj 3: Naprednim analitičkim metodama procijeniti financijsku isplativost i dugoročne financijske učinke za pojedine mjere povećanja energetske učinkovitosti.

 

Cilj 4: Simulacijskim modeliranjem predložiti prilagodbe modela lanca opskrbe prirodnog plina kao jednog od važnijih energenata u sektoru zgradarstva, kako bi se smanjili ukupni troškovi energije.