Završna on-line Merida Radionica u prostorima Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Članovi projekta Josip Mesarić, Hrvoje Krstić, Saša Mitrović, Marinela Knežević, Adela Has, Domagoj Sajter, Dario Šebalj, Rudolf Scitovski i Davor Dujak su 18. veljače 2021. održali završnu radionicu pod nazivom „Modeli za predviđanje potrošnje energije u zgradama javnog sektora temeljeni na metodama inteligentne podatkovne analitike“  on-line i u prostorima Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Pozvani sudionici na […]

Data Science Meetup Osijek okupio preko 200 sudionika

  U organizaciji istraživačkog projekta MERIDA, a u suradnji sa Katedrom za kvantitativne metode i informatiku Ekonomskog fakulteta u Osijeku, zajednice Data Science Croatia i udruge Osijek Software City, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 30.11.2017. od 18 do 20 sati održana je javna radionica “1. Data Science Meetup Osijek”. Podatkovna znanost novo je područje nastalo […]