Novi modeli i publikacije kao rezultat projekta MERIDA

Kao rezultat projekta MERIDA u 2018 je proizašlo nekoliko modela klasteriranja i predikcijskih modela, konkretno: klasteri javnih zgrada u Hrvatskoj koristeći modificirani DBSCAN algoritam (objavljeno u Croatian Operational Research Review (CRORR) journal, 2018), dok je rad o algoritmu pretraživanja za optimalnu k-particiju prihvaćen za objavu u časopisu Journal of Global Optimization modeli za predviđanje energetske učinkovitosti javnih […]