R.br. Aktivnosti Kontrolne točke (Milestones) Rezultati (Deliverables) Suradnici Trajanje aktivnosti (od-do, u mjesecima)
1. Sastanak s mjerodavnima iz institucija nadležnih za Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju energetske učinkovitosti (SMIV) i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2 putovanja – jedno u APN i Fond za zaštitu okoliša i jedno u CEI) – 4 osobe: voditelj projekta, suradnica koja će za disertaciju koristiti podatke (Adela Has), stručnjak iz građevine (Hrvoje Krstić), stručnjak za programiranje aplikacije za preuzimanje podataka (Saša Mitrović) Dogovor o načinu preuzimanja podataka iz sustava u kojima postoje relevantni podaci za projekt Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, Hrvoje Krstić, Saša Mitrović m 1-3
2. Preuzeti podatke o javnim zgradama iz informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE), Sustava za mjerenje, praćenje i verifikaciju energetske učinkovitosti (SMIV) i iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti Prikupljeni incijalni podaci o građevinskim objektima u javnom sektoru RH na kojima će se raditi daljnje analize Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, Hrvoje Krstić, Saša Mitrović, PhD student m 3-4
3. Nabaviti opremu (laptop računala) potrebnu za analize podataka i instalirati potrebni softver Nabavljena oprema (laptop računala) i instaliran potrebni softve Svi članovi tima m 4
4. Nabaviti besplatni poslužitelj – zatražiti od SRCA virtualni poslužitelj za potrebe pohrane baze podataka i web sjedišta projekta Nabavljena oprema u vidu poslužitelja, računala i instalirane programske podrške Otvoren virtualni poslužitelj za potrebe projekta u okviru usluge SRCA Virtual Private Server (VPS) i objavljene na webu informacije o projektu Marijana Zekić-Sušac, Saša Mitrović m 4-5
5. Urediti podatke u oblik pogodan za daljnje analize i pohraniti na poslužitelju projekta Izabrati moguće atribute (features) podataka i definirati vektore podataka. Incijalna baza podataka dostupna na poslužitelju projekta Adela Has, Dario Šebalj, Saša Mitrović, Hrvoje Krstić, Rudolf Scitovski, PhD student m 5-6
6. Napraviti aplikaciju za automatizirano daljnje punjenje baze svježim podacima Aplikacija koja kontinuirano puni bazu podataka za analize na web poslužitelju projekta Dario Šebalj, Saša Mitrović m 6-8
7. Nabaviti literaturu (tiskane ili e-knjige) iz područja metoda strojnog učenja i energetske učinkovitosti Nabavljena literatura (tiskane ili e-knjige) kako bi se proučile dosadašnje metode i modeli strojnog učenja Svi članovi tima m 6-8
8. Provesti klaster analizu pripremljenih podataka i na taj način grupirati javne građevinske objekte Provedene klaster analize za razvrstavanje objekata prema karakterističnim skupinama potrošnje energije – Identificirani klasteri potrošača koji imaju iste značajke potrošnje Klasteri javnih zgrada prema energetskoj učinkovitosti i njihove značajke Rudolf Scitovski, Hrvoje Krstić, Marijana Zekić-Sušac, Adela Has m 9-10
9. Pripremiti posebne uzorke za modele predviđanja za svaki klaster Klasteri zgrada objavljeni i posebi uzorci pripremljeni za daljnje analize Uzorci podataka za modeliranje potrošnje energije, troškova i razdoblja povrata po klasterima Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, PhD student m 11
10. Usavršavanje člana tima na radionici iz područja simulacija i strojnog učenja Izvješće o stečenim znanjima sa radionice Adela Has m 4-12
11. Pisanje i slanje znanstvenih radova na lekturu, a zatim za objavu u znanstvene časopise – rad su iz faze 1 projekta, koja pripada cilju O1 Napisan znanstveni rad za časopis Znanstveni rad poslan za objavu u časopisu: – 1 metodološki članak iz područja detekcije klastera javnih zgrada u časopis koji pokriva metode strojnog učenja Rudolf Scitovski, Hrvoje Krstić, Marijana Zekić-Sušac Slanje: m 9-12 Očekivano vrijeme objave: m 18-24
12. Priprema i izlaganje znanstvenih radova o rezultatima projekta iz prve faze, cilja O1 na znanstvenim konferencijama Znanstveni radovi izloženi na konferencijama Znanstveni radovi izloženi na konferencijama 2017: – 1 članak izlaže Hrvoje Krstić na konferenciji iz područja energetske učinkovitosti zgrada – 1 članak izlaže Adela Has na konferenciji iz područja područja metoda strojnog učenja – 1 članak izlaže Dario Šebalj na konferenciji iz područja područja informacijskih sustava – 1 članak izlaže Saša Mitrović iz područja distribuiranog prikupljanja podataka o energetskoj učinkovitosti Hrvoje Krstić Adela Has Dario Šebalj Saša Mitrović ostali suradnici sudjeluju u koautorstvu ovisno o doprinosu radu Slanje: m 3-12 Očekivano vrijeme objave: m 6-24