R.br. Aktivnosti Kontrolne točke (Milestones) Rezultati (Deliverables) Suradnici Trajanje aktivnosti (od-do, u mjesecima)
1. Testirati više metoda strojnog učenja na cijelom skupu podataka za modeliranje potrošnje energije, emisije CO2 i troškova Incijalni modeli za predviđanje i klasifikaciju potrošnje energije, troškova i razdoblja povrata na cijelom skupu podataka građevinskih objekata javnog sektora (bez klastera) Marijana Zekić-Sušac,

Josip Mesarić,

Dario Šebalj,

Adela Has,

Hrvoje Krstić,

Domagoj Sajter,

PhD student

m 13-15
2. Za svaki identificirani klaster napraviti preciznije modele predviđanja potrošnje javnih zgrada i analizu utjecaja ulaznih varijabli na potrošnju energije i emisiju CO2  Napravljeni prediktivni modeli za analizu utjecaja varijabli na upravljanje potrošnjom energije javnih zgrada prema skupinama (klasterima) Modeli za predviđanje potrošnje energije javnih zgrada prema skupinama (klasterima) Marijana Zekić-Sušac, Rudolf Scitovski

Josip Mesarić,

Davor Dujak,

Dario Šebalj,

Adela Has,

Hrvoje Krstić,

Saša Mitrović,

PhD student

m 16-18
3. Za svaki identificirani klaster napraviti preciznije modele predviđanja troškova javnih zgrada i analizu utjecaja ulaznih varijabli na troškove  Napravljeni prediktivni modeli za analizu utjecaja varijabli na upravljanje troškovima energije javnih zgrada prema skupinama (klasterima) Modeli za predviđanje troškova javnih zgrada prema skupinama (klasterima) Marijana Zekić-Sušac

Domagoj Sajter

Dario Šebalj

Adela Has

Hrvoje Krstić

m 19-21
4. Statističkim metodama usporediti točnost metoda strojnog učenja u modeliranju potrošnje energije i troškova Dobivena usporedba točnosti modela  testovima značajnosti razlika u rezultatu i dr. Marijana Zekić-Sušac

Adela Has

Rudolf Scitovski

PhD student

m 22-24
5. Odrediti koje metode su uspješnije u predviđanju potrošnje za pojedine skupine i predložiti integraciju više metoda  Ocijenjena uspješnost modela i usporedba točnosti metoda u modeliranju.

Napravljen izbor modela predviđanja i klasifikacije potrošnje energije i troškova.

Izabrani su najuspješniji modeli za predviđanje potrošnje energije Marijana Zekić-Sušac

Josip Mesarić

Domagoj Sajter

Dario Šebalj

Adela Has

Hrvoje Krstić

Saša Mitrović

Rudolf Scitovski

PhD student

m 25-27
6. Razviti metodološki okvir za izbor odgovarajućih metoda i modela Koncept metodološkog okvira Marijana Zekić-Sušac,

Josip Mesarić,

Dario Šebalj,

Adela Has,

Hrvoje Krstić,

Saša Mitrović,

Rudolf Scitovski,

Domagoj Sajter,

Davor Dujak

Zlatko Tonković

m 28-30
7. Metodološki okvir formulirati u smjernice za izradu modela predviđanja potrošnje energije i troškova  Objava metodološkog okvira sa smjernicama u obliku algoritma za izbor metoda u modeliranju Algoritam metodološkog okvira objavljen na web sjedištu projekta Marijana Zekić-Sušac,

Josip Mesarić,

Dario Šebalj,

Adela Has,

Hrvoje Krstić,

Saša Mitrović,

Rudolf Scitovski,

Domagoj Sajter,

Davor Dujak

Zlatko Tonković

m 31-33
8. Pripremiti i održati radionicu „Radionica MERIDA 1“ za korisnike modela za predviđanje potrošnje i troškova u Zagrebu Radionica 1 – uporaba modela za predviđanje potrošnje i analizu utjecaja varijabli na potrošnju energije Održana radionica za djelatnike Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i druge potencijalne korisnike modela za predviđanje potrošnje i analizu utjecaja varijabli na potrošnju energije Marijana Zekić-Sušac

Hrvoje Krstić

Adela Has

Dario Šebalj, PhD student

m 34-36
9. Nabaviti literaturu (tiskane ili e-knjige) iz područja metoda strojnog učenja, energetske učinkovitosti i financijskog modeliranja Nabavljena literatura (tiskane ili e-knjige) kako bi se proučile dosadašnje metode i modeli Svi članovi tima m 14-15
10. Usavršavanje člana tima na radionicama iz područja cluster analiza – 2018 i 2019: Radionica o na Leibniz Centrum Fuer Informatik, Dagstuhl, Njemačka Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja cluster analiza i strojnog učenja Rudolf Scitovski Max. 8 dana između m 13-24

 

Max. 8 dana između m 25-36

11. Usavršavanje člana tima na radionicama iz područja strojnog učenja i analitičkog modeliranja Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja metoda strojnog učenja i analitičkog modeliranja Adela Has Max. 8 dana između m 13-24

 

Max. 8 dana između m 25-36

12. Usavršavanje člana tima na radionici iz područja energetske učinkovitosti u EU Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja energetske učinkovitosti zgrada Hrvoje Krstić Max. 8 dana između m 25-36
13. Usavršavanje člana tima na radionici iz područja strojnog učenja i poslovne analitike Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja metoda strojnog učenja i poslovne analitike Marijana Zekić-Sušac Max. 8 dana između m 25-36
14. Usavršavanje člana tima na radionici iz područja strojnog učenja i podatkovne analitike Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja metoda strojnog učenja i poslovne analitike PhD student Max. 8 dana između m 13-24

 

 

Max. 8 dana između m 25-36

 

Max. 8 dana između m 36-48

15. Izrada i tiskanje plakata za projekt koji će se izložiti na konferencijama i radionicama na kojima izlažu sudionici projekta Plakat (poster) o projektu PhD student m 9-12

 

m  21-24

 

m 45-48

16. Pisanje i slanje radova na lekturu, a zatim za objavu u znanstvenim časopisima  – radovi su iz faze 2 projekta, koja pripada cilju O2  Napisani znanstveni radovi kao rezultat projekta Znanstveni radovi poslani za objavu u časopise:

  • 1 članak iz područja usporedbe metoda strojnog učenja u modeliranju energetske učinkovitosti uključivši klaster analizu (Marijana Zekić-Sušac, Rudolf Scitovski)

1 članak iz područja usporedbe metoda klasifikacije u modeliranju energetske učinkovitosti (Marijana Zekić-Sušac, Adela Has, Hrvoje Krstić)

Marijana Zekić-Sušac, Rudolf Scitovski,

Adela Has

 

 

 

 

Marijana Zekić-Sušac,

Adela Has, Hrvoje Krstić

Slanje: m 13-24

 

Očekivano vrijeme objave: m 24-36

17. Izlaganje znanstvenih radova  na konferencijama iz faze 2 projekta vezano uz cilj O2  Znanstveni radovi izloženi na konferencijama Izloženi i objavljeni znanstveni radovi u zbornicima konferencija, prema planu:

  • 3 rada izlaže Hrvoje Krstić na 3 konferencije iz područja energetske učinkovitosti zgrada (1 rad 2018., 1 rad 2019. i 1 rad 2020.)
  • 3 rada izlaže Adela Has na konferencijama iz područja metoda strojnog učenja i poslovne analitike (1 rad 2018., 1 rad 2019. i 1 rad 2020.)
  • 2 rada izlaže Marijana Zekić-Sušac na konferencijama iz područja metoda strojnog učenja i poslovne analitike (1 rad 2018., 1 rad 2019.)
  • 1 rad izlaže Rudolf Scitovski na konferenciji iz područja klaster analiza (2020.)

2 rada izlaže PhD student na konferencijama iz područja strojnog učenja i poslovne analitike (1 rad 2019. i 1 rad 2020.)

 

 

 

 

Hrvoje Krstić

 

 

 

 

 

 

Adela Has

 

 

 

 

 

Marijana Zekić-Sušac

 

 

 

 

Rudolf Scitovski

 

 

 

PhD student

 

 

Ostali suradnici sudjeluju kao koautori ovisno o doprinosu radu

m 13-48
18. Definiranje tema doktorskih disertacija iz područja projekta  Definirane teme za dvije doktorske disertacije iz projekta Definirane i prijavljene teme za dvije doktorske disertacije:

  • 1 disertacija na temu analize točnosti metoda strojnog učenja u predviđanju energetske učinkovitosti zgrada

1 disertacija na temu upravljanja troškovima energije javnog sektora

Adela Has

i

PhD student

m 13-24
19. Rad na disertacijama i kompletiranje disertacija iz područja projekta  Napisane dvije doktorske disertacije iz projekta Završene (napisane i prijavljene) barem 2 disertacije iz područja projekta Adela Has,

PhD student

m 36-48