R.br. Aktivnosti Kontrolne točke (Milestones) Rezultati (Deliverables) Suradnici Trajanje aktivnosti (od-do, u mjesecima)
1. Nabaviti literaturu (tiskane ili e-knjige) iz područja simulacija i lanca opskrbe energenata, prikupiti web izvore Nabavljena literatura (tiskane ili e-knjige) iz područja simulacija i lanca opskrbe energenata kako bi se proučile dosadašnje teorije i modeli Josip Mesarić, Davor Dujak,

Dario Šebalj, Saša Mitrović

m 1-3

 

m 25-28

2. Analiza postojećeg stanja u lancu opskrbe prirodnog plina u Hrvatskoj i prethodni istraživanja o modelima lanaca opsrkbe u drugim zemljama  Izvješće prema analiziranim razinama (ešalonima) opskrbnog lanca plina u Hrvatskoj i direktno povezanih izvan Hrvatske Sastavljen pregled postojećeg stanja u lancu opskrbe prirodnog plina u Hrvatskoj i svijetu u obliku znanstvenog članka Josip Mesarić, Davor Dujak,

Dario Šebalj,

Zlatko Tonković,

Marijana Zekić-Sušac

m 1-3
3. Detaljno mapiranje postojećeg lanca opskrbe prirodnim plinom za krajnje korisnike u Republici Hrvatskoj  Grafički model opskrbnog lanca plina koji će se prekontrolirati sa svim članovima (entitetima) opskrbnog lanca radi evaluacije prikazanih tijekova, procesa i odnosa u lancu Razvijen statički grafički model opskrbnog lanca plina Josip Mesarić, Davor Dujak,

Dario Šebalj,

Zlatko Tonković,

Marijana Zekić-Sušac

m 6-9
4. Određivanje kritičnih mjesta u opskrbnom lancu prirodnog plina na kojima se mogu primijeniti metode inteligentne podatkovne analitike Detektirana mjesta u opskrbom lancu gdje je moguće poboljšanje s pomoću prethodno razvijenih modela za predviđanje potrošnje energije Konačno razvijen statički i dinamički grafički model opskrbnog lanca plina koji će prikazati realnu strukturu, procese i odnose među entitetima u opskrbnom lancu plina, te koji će dati kritična mjesta za implementaciju inteligentne podatkovne analitike u cilju poboljšanja lanca opskrbe Josip Mesarić Davor Dujak

Dario Šebalj

Zlatko Tonković

Marijana Zekić-Sušac

m 10-13
5. Razrada procesa kod pojedinih članova opskrbnog lanca, resursa, materijalnih i informacijskih tokova te troškova u simulacijskom modelu lanca opskrbe, s posebnim naglaskom na sinergijske efekte ušteda energije od kranjeg korisnika pa uzvodno u opskrbnom lancu Simulacijski model lanca opskrbe prirodnog plina Josip Mesarić Davor Dujak

Dario Šebalj

Zlatko Tonković

Marijana Zekić-Sušac

m 20-36
6. Pokretanje simulacije i praćenje tijeka procesa  Provjera razine točnosti prognoze (veličina greške prognoze) pojedinih simulacijskih modela. Različiti simulacijski modeli koji pokazuju potencijalna povećanja otpornosti opskrbnog lanca na poremećaje, odnosno prognoziraju potražnju/potrošnju s različitom točnošću. Josip Mesarić Davor Dujak

Dario Šebalj

Zlatko Tonković

Marijana Zekić-Sušac

m 37-42
7. Prijedlog mogućnosti za poboljšanja procesa opskrbnom lancu plina  Pojedini prijedlozi za unapređenja će biti ispitani u realnom opskrbnom lancu (kroz baze podataka iz realnog sektora), simulacijskom modelu opskrbnog lanca, te prikazani i testirani i kroz objavljivanje znanstvenih radova u časopisima i na konferencijama s ciljem dobivanja povratne informacije i daljnjeg usavršavanja modela. Predložena moguća poboljšanja poslovnih procesa u lancu opskrbe prirodnog plina temeljena na suradnji članova opskrbnog lanca na različitim razinama (ešalonima). Ova suradnja će rezultirati daljnjom optimizacijom procesa u opskrbnom lancu, prvenstveno po pitanju ušteda (financijskih i materijalnih) i ubrzanja materijalnih i informacijskih tokova koji proizlaze iz točnije prognoze potražnje. Josip Mesarić Davor Dujak

Dario Šebalj Zlatko Tonković

Marijana Zekić-Sušac

m 43-45
8. Usavršavanje člana tima na radionici iz područja lanca opskrbe i poslovnih procesa Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja upravljanja lancem opskrbe i poslovnim procesima Josip Mesarić Max. 8 dana između m 25-36
9. Usavršavanje člana tima na radionicama iz područja distribuiranog strojnog učenja Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja distribuiranog strojnog učenja Saša Mitrović Max. 8 dana između m 13-24

 

 

Max. 8 dana između m 25-36

10. Usavršavanje člana tima na radionicama iz područja upravljanja lancem opskrbe Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja upravljanja lancem opskrbe Davor Dujak Max. 8 dana između m 13-24

 

 

Max. 8 dana između m 36-48

11. Usavršavanje člana tima na radionicama iz područja podatkovne analitike i BigData Izvješće o stečenim novim znanjima sa radionice iz područja podatkovne analitike i BigData u kontekstu analize energetske učinkovitosti Dario Šebalj Max. 8 dana između m 2-12

 

Max. 8 dana između m 13-24

 

Max. 8 dana između m 36-48

12. Pisanje i slanje radova na lekturu i za objavu u znanstvenim časopisima – radovi su iz faze 4 projekta, koja pripada cilju O4 Napisani znanstveni radovi iz ove faze kao rezultat projekta vezano uz cilj O4 Znanstveni radovi poslani za objavu u časopise:

  • 1 članak sa pregledom postojećeg stanja u lancu opskrbe prirodnog plina u Hrvatskoj i svijetu

1 članak iz područja mapiranja lanca opskrbe prirodnog plina i simulacijskog modeliranja

Josip Mesarić, Davor Dujak, Zlatko Tonković

 

 

 

 

 

Josip Mesarić, Davor Dujak, Dario Šebalj, Saša Mitrović

Slanje: m 9-12

Očekivano vrijeme objave: m 25-30

 

 

 

Slanje: m 12-24

Očekivano vrijeme objave: m 30-48

13. Pisanje i izlaganje znanstvenih radova na konferencijama

iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja lancem dobave ili informacijskh sustava

Izloženi i objavljeni znanstveni radovi u zbornicima konferencija, prema planu:

  • 4 rada izlaže Josip Mesarić na 4 konferencije iz područja upravljanja poslovnim procesima, lancem dobave ili informacijskih sustava (1 rad 2017., 1 rad 2018., 1 rad 2019. i 1 rad 2020.)
  • 4 rada izlaže Davor Dujak na 4 konferencije iz područja upravljanja lancem opskrbe i logistike (1 rad 2017., 1 rad 2018., 1 rad 2019. i 1 rad 2020.)
  • 1 članak izlaže Zlatko Tonković iz područja opskrbe prirodnim plinom
  • 3 rada izlaže Dario Šebalj na 3 konferencije iz područja informacijskih sustava za upravljanje energijom (1 rad 2018., 1 rad 2019. i 1 rad 2020.)

2 rada izlaže Saša Mitrović na 2 konferencije iz područja informacijskih sustava (1 rad 2019. i 1 rad 2020.)

Josip Mesarić

 

 

Davor Dujak

 

Zlatko Tonković

 

 

Dario Šebalj

 

Saša Mitrović

Ostali suradnici u koautorstvu ovisno o doprinosu radu

 

 

 

 

 

 

m 6-12

 

m 13-24

 

m 25-36

 

m 37-48

 

14. Završni sastanak članova projektnog tima sa raspravom i zaključcima o realizaciji, te o budućoj održivosti kroz nastavak rada s korisnicima projekta  Završni sastanak i završno izvješće o ostvarenju projekta i održivosti Završno izvješće o ostvarenju i održivosti projekta kroz suradnju s korisnicima rezultata projekta Marijana Zekić-Sušac,

Josip Mesarić,

Dario Šebalj,

Adela Has,

Hrvoje Krstić,

Saša Mitrović,

Rudolf Scitovski,

Domagoj Sajter,

Davor Dujak,

Zlatko Tonković

m 48
15. Završna diseminacija projekta Objavljen članak o rezultatima projekta na web stranici projekta, u  Sveučilišnom glasniku, SRCE Novosti,  lokalnim novinama, mogućim budućim korisnicima projekta (Fondu za zaštitu okoliša, Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i drugim potencijalnim korisnicima izgrađenog metodološkog okvira) Marijana Zekić-Sušac,

Josip Mesarić,

Dario Šebalj,

Adela Has,

Hrvoje Krstić,

Saša Mitrović,

Rudolf Scitovski,

Domagoj Sajter,

Davor Dujak,

Zlatko Tonković

m 48