U okviru konferencije Women in Data Science  (WiDS) Croatia 2019 održane 8.3.2019. u Osijeku kao pozvani predavač sudjelovala je voditeljica projekta Marijana Zekić-Sušac s predavanjem “Strojno učenje i energetska učinkovitost”  kroz koje su predstavljene metode i rezultati istraživanja na projektu MERIDA, dok su na konferenciji sudjelovali i članovi projekta Josip Mesarić, Saša Mitrović i Marinela Knežević.
WiDS Croatia (Osijek) je neovisna manifestacija koju su organizirale Stefani Majić i Mateja Hržica, a koja se podudara s godišnjom Global Women in Data Science (WiDS) Conference koja se održava na Sveučilištu Stanford i na oko 150 mjesta širom svijeta. Svi spolovi su pozvani da prisustvuju regionalnim događajima WiDS-a na kojima se nalaze, kako navode organizatori, “izvanredne žene koje rade izvanredno”. Globalna WiDS konferencija ima za cilj potaknuti i educirati podatkovne znanstvenike širom svijeta, bez obzira na spol, i podržati žene na terenu. Ova jednodnevna  konferencija pruža priliku da se čuje o najnovijim istraživanjima i aplikacijama vezanim uz znanost o podacima u brojnim domenama te da se poveže s drugima na tom području.