Principal investigator: prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac

e-mail: marijana@efos.hr

Adress

Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek

Phone

+385 31 224 400

E-mail

merida@efos.hr

Where are we?