Adela Has je rođena 28. studenog 1986, završila je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Osijeku, preddiplomski studij smjer Financijski menadžment i stekla akademski stupanj prvostupnice ekonomije, 2010. godine na diplomskom studiju završila je smjer Poslovna informatika i stekla akademski stupanj magistre ekonomije. Od 1. listopada 2014. godine je doktorand na međunarodnom međusveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Poduzetništvo i Inovativnost.
Adela Has je izabrana 8. ožujka 2013. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku za asistenta u području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana poslovna informatika. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je zaposlena 2. lipnja 2014. godine, kao asistent na kolegijima: Informatika, Digitalno gospodarstvo, ICT u bankarstvu, Poslovne simulacije, Sustavi poslovne inteligencije, Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju.
Njeno područje istraživanja je prediktivna analitika, metode strojnog učenja kao što su neuronske mreže, stabla odlučivanja u poslovanju, te umjetna inteligencija.
Druge vještine koje posjeduje su poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, napredno poznavanje i korištenje sustava MS Windows, CMS sustava, kao što su WordPress, alata za umjetnu inteligenciju i data mining (NeuroSolutions), statističkih i matematičkih alata (Statistica, SAS), simulacijskih alata (Arena Simulacija, Excel Solver, Risk Solver).
Član je međunarodnog udruženja Association of Information Systems (AIS), Hrvatskog društva za operacijska istraživanja i kao član Izvršnog odbora društva sudjelovala je u organizaciji konferencije International Conference on Operational Research (KOI).

Izabrani radovi:

1. Zekić-Sušac, M., Has, A. (2015) Data mining as support to knowledge management in marketing, Business Systems Research. 6, 2; str. 18-30, DOI: 10.1515/bsrj-2015-0008
2. Zekić-Sušac, M., Has, A. (2015). Discovering market basket patterns using hierarchical association rules, Croatian Operational Research Review 6, 2; str. 475–487, DOI: 10.17535/crorr.2015
3. Majić, A., Has, A., Zekić-Sušac, M. (2015). Discrete-event simulation model of customer support service in telecommunications,Proceedings of the 13th International Symposium on Operational Research SOR’15 in Slovenia, Bled, September 23 – 25, 2015. ISBN 978-961-6165-45-7

Uloga na projektu:
Priprema podataka, testiranje neuronskih mreža, asocijacijskih pravila i dr. metoda, rad na metodološkom okviru

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Sudjelovati u prikupljanju i transformaciji podataka, testiranjima metoda strojnog učenja, posebice neuronskih mreža, metoda potpornih vektora, prepoznavanja uzoraka, sudjelovati u adekvatnom opisu rezultata modela. Glavni doprinos će biti u sudjelovanju u modeliranju troškova energije i ispitivanju utjecaja ulaznih varijabli vezanih uz energetske karakteristike na troškove iz čega će se i definirati tema doktorske disertacije.