Davor Dujak magistrirao je 2008. godine te doktorirao 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku obranivši disertaciju pod naslovom “Uloga maloprodaje u upravljanju opskrbnim lancem“. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku zaposlen je od 2006. godine, prvo kao asistent (2006-2013), te docent (2013-) na Katedri za marketing.
Njegovo područje istraživanja je upravljanje opskrbnim lancem maloprodaje i category management. Od 2006. godine do danas sudjeluje u izvođenju nastave iz grupe kolegija vezanih uz logistiku i trgovinu različitih razina studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Osim na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, do sada je održao predavanja na sveučilištima u Sloveniji, Poljskoj, Mađarskoj i SAD-u. 2009. je proveo pet mjeseci na znanstvenom i stručnom usavršavanju na University of Minnesota (Minneapolis, Sjedinjene Američke Države), Carlson School of Management. Docent Davor Dujak član je Uredništva međunarodnog znanstvenog skupa Business Logistics in Modern Management I znanstvenog časopisa Journal of Logistics and Sustainable Transport. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija. Kao istraživač bio je uključen u 6 znanstvenih istraživačkih projekata. Istraživač na znanstvenom projektu: Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL; Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Alen Host, Financiranje: European union; trajanje: 2015. – 2016.. Istraživač na znanstvenom projektu: Online kupovno ponašanje hrvatskih potrošača generacije Y (On-line buying behaviour of Croatian consumers of Y generation); Voditelj projekta: doc. dr. sc. Katija Vojvodić; Finaciranje: Sveučilište u Dubrovniku; Trajanje projekta: Svibanj 2015 – Svibanj 2016. Istraživač na znanstvenom projektu: „Maloprodaja u vrijednosnom lancu hrane“; Voditelj projekta: prof.dr.sc. Zdenko Segetlija; Financiranje: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Istraživač na projektu “Korporativno upravljanje u hrvatskim državnim poduzećima»; Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Boris Crnković; Financiranje: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku; Trajanje: 2013-2014. Istraživač na IPA (Instrument for Preaccession Assistance) projektu: Joint reasearch and development of energy efficiency measures in cities of crossborder regions”, Hungary-Croatia IPA Cross-borderCo-operationProgramme 2007-2013 (acronym: CHEE). Istraživač na projektu: „Establishing a European Network for anticipating skill needs in the commerce sector” financed by European Union
Objavio je i prezentirao 28 znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i na znanstvenim skupovima, a u suautorstvu je objavio i jednu znanstvenu knjigu – „Upravljanje kategorijama proizvoda (category management)“.
Izabrani radovi:

1. Segetlija, Z.; Dujak, D.(2012). Važnosti tipova prodavaonica i vrijednosnih lanaca u internacionalizaciji maloprodaje, Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, god. XXV, br. 1 / 2012., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, str. 82-97; ISSN: 0353-359x; CODEN: EKVJEE; e-ISSN: 1847-2206
2. Segetlija,Z.; Dujak, D. (2009). Novi vertikalni marketing proizvođača i maloprodavača, Ekonomski vjesnik : časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, god. XXII, br. 2 / 2009., Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, str. 372 – 387, ISSN: 0353-359x, CODEN: EKVJEE, e-ISSN: 1847-2206
3. Segetlija, Z., Mesarić, J., Dujak, D.(2015). Distributive Trade’s Significance for National Economy, Logforum Scientific Journal for Logistics, 11 (3); str. 217-225; p-ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, DOI: 10.17270/J.LOG.2015.3.1
4. Segetlija, Z.; Dujak, D. (2014). Retail Supply Chains and Efficiency of Retail Trade, Logforum Scientific Journal for Logistics, 10 (3); str. 319-330; p-ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X
5. Segetlija, Z. Mesarić, J., Dujak, D. (2014) Vertical Marketing Systems, Supply Chains and the New Indicators of Retailing’s Significance, The Journal of Logistics and Sustainable Transport. 5 (1); str. 1-7, ISSN (Online) 2232-4968, DOI: 10.1515/jlst-2015-0001
6. Mesarić, J.; Segetlija, Z., Dujak, D. (2013). Energy Supply Chains – Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability, Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering. VI, 1, str. 37-41

Uloga na projektu: metode Value Stream Mapping za mapiranje lanca opskrbe prirodnog plina, modeliranje lanca opskrbe

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Sudjelovat će u analizi trenutnog stanja lanca opskrbe prirodnog plina, mapiranju lanca s pomoću metoda Value Stream Mapping, zatim u razvoju simulacijskog modela lanca opskrbe, u uočavanju mjesta gdje postoji potencijal za poboljšanja i prijedlogu poboljšanja s pomoću metoda podatkovne analitike. Njegov glavni doprinos bit će u kreiranju simulacijskog modela prirodnog plina i integriranju podatkovne analitike sa simulacijskim modela uzvodnim pristupom kako bi se smanjili troškovi.