Domagoj Sajter je rođen 1979. Diplomirao je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžment. Stekao magisterij znanosti s temom „Rano predviđanje poslovnih poteškoća banaka u Republici Hrvatskoj“godine 2005.. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2008. s temom „Ekonomski aspekti stečaja i restrukturiranja u stečaju“. Nagrađen stipendijom Ministarstva znanosti i tehnologije RH tijekom dodiplomskog studija, i stipendijom DAAD, Hochschule Pforzheim (Njemačka), za istraživanje kod izrade doktorske disertacije.
Nakon diplome volontirao u Zagrebačkoj banci, u poslovnom centru ‘Slavonija’, Corporate odjel (Osijek). Od 9/2009 radi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, isprva kao asistent, od 11/2010 kao docent, i od 11/2015 kao izvanredni profesor. Predaje kolegije Financijske izvedenice, Menadžment financijskih institucija, i Suvremeni financijski instrumenti.
Pohađao 2013. Derivatives Workshop kojega su organizirali Deutsche Boerse, Eurex, Intercapital i Zagrebačka burza. Triput (06/2008, 06/2009 i 06/2013) pohađao Applied Econometrics Courses na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koje su organizirali EFZG u suradnji s gostujućim profesorima iz SAD-a. Stručni suradnik hrvatskih prevoditeljskih odjela u Europskoj komisiji u Luxembourgu i Bruxellesu.
Domagoj Sajter bio je voditelj projekta: “Komparativna analiza predstečajnih postupaka u Europskoj uniji” (2015) koji je financiralo Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, te projekta
“Obrada arhiva stečajnih postupaka” (2013 – 2014), financiran od Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U razdoblju od 2003. do 2006. bio je suradnik na projektu “Strategije zaokreta i upravljanje kriznim situacijama u trgovačkim društvima”, financiranom od strane MZOŠ RH, voditelj projekta prof.dr.sc. Branko Novak. Od 2006. do 2012. suradnik je na projektu “Restrukturiranje trgovačkih društava u poslovnim teškoćama”, financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, voditelj projekta prof.dr.sc. Branko Novak.
Objavio je velik broj znanstvenih radova u časpoisima i zbornicima s koferencija.

Izabrani radovi:

1. Sajter, D. (2013). Introduction to financial derivatives. Ekonomski fakultet u Osijeku, University approved textbook.
2. Sajter, D. (2014). Efficiency of Croatian Commercial Courts in Processing Bankruptcy Cases. Ekonomski pregled, 65(2), str. 155-178.
3. Sajter, D. (2013). Algorithmic and High-Frequency Trading. Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilista u Dubrovniku, 1, str. 321-336.
4. Sajter, D. (2015, May). When Can We Call It “Extraordinary Circumstances”? Examination of Currency Exchange Rate Shocks. In ‘MIC 2015: Managing Sustainable Growth’Joint International Confenrence organized by University of Primorska (SI), Eastern European Economics (USA), and Society for the Study of Emerging Markets (USA).
5. Sajter, D., Hojsak, F., & Raič, M. (2015). Examination of Pre-insolvency Procedures in Central Europe. In Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing. Prague: MAC Prague consulting Ltd., str. 67-75

Uloga na projektu:
Financijsko modeliranje troškova energije, financijske isplativosti i dugoročnih financijskih učinaka

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Sudjelovati u izboru varijabli vezanih uz troškove i financijsku isplativost kod ulaganja u mjere za povećanje energetske učinkovitosti, napraviti analizu postojećih financijskih modela za procjenu financijske isplativosti i dugoročnih financijskih učinaka, izabrati najpogodnije metode i testirati ih na promatranim podacima javnih zgrada, opisati dobiveni model, dati smjernice za poboljšanja modela, sudjelovati u procjeni troškova i ušteda u lancu opskrbe prirodnog plina. Glavni doprinos će biti u prilagodbi financijskih metoda za procjenu financijske isplativosti i dugoročnih financijskih učinaka promatranim podacima.