Josip Mesarić rođen je 1955 godine. Diplomirao 1978. godine na Prehrambeno- tehnološkom fakultetu Sveučilište u Osijeku. Magistrirao je 1986. godine, te doktorirao 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, u području društvenih znanosti polje informacijske znanosti. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, zaposlen je od 1982. godine, prvo kao asistent (1982-1987), viši asistent (1988-1995), docent (1996-2003), izvanredni profesor (2004-2010) te redoviti profesor (2011- ) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti,grana informacijski sustavi i informatologija. Vodio je dugoročni projekt pod nazivom “Knowledge integration and new knowledge generation in agriculture” (broj projekta: 010-0000000-3330) financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2008-2013.). Bio je i predstavnik Ekonomskog fakulteta u Osijeku u partnerskom IPA projektu pod nazivom “Joint research and development of energy efficiency measures in cities of cross-border region” iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska (2007-2013.) od srpnja 2010 do prosinca 2011. Bio je član i istraživač na TEMPUS projektu JEP 16836-2001 (2001-2004) i suradnik na projektu “Paradigm and practice of entrepreneurship”, koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, broj projekta: 0010014 (2002-2005). Trenutno je suradnik na projektu ECONQUAL koji financira Europski socijalni fond. Josip Mesarić bio je mentor i ko-mentor na 4 doktorska, 2 magistarska, 68 diplomska te 56 završna rada. Njegovo profesionalno usavršavanje uključuje dva jednomjesečna boravka na Pforzheim University of Applied Science (1992 i 1999. godine). Posjeduje certifikat Authentic Leaderhip programa s Naropa University’s School of Extended Studies (2004). Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku nositelj je nekoliko kolegija: Upravljanje informacijskim resursima, Oblikovanje i implementacija IS-a, Upravljanje projektima, Upravljanje opskrbnim lancima, Upravljanje poslovnim procesima i kolegija Ekonomija okoliša na Odjelu za biologiju, Sveučilište u Osijeku. Prodekan je za nastavu i predstavnik Katedre za kvantitativne metode i informatiku na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Član je uredničkog odbra znanstvenog časopisa Ekonomski vjenik i Croatian Operational Research Review. Član je uredništva Zbornika s konferencije Business logistics in Modern Management. Objavio je 4 knjige u koautorstvu i preko 50 znastvenih radova u časpoisima i zbornicima s koferencija.

Izabrani radovi:

1. Mesarić, J., Stanišić, N. (2015) PROBLEMS OF TRANSITION FROM CLASSICAL DEDICATED ICT SYSTEM TO CLOUD COMPUTING, Proceedings of the 11th International Conference INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH, Opatija, pp. 976-988.
2. Mesarić, J., Segetlija, Z., Dujak, D. (2015). Effects of acquisitions and mergers on supply chain structure and strategy – Case study approach, Pre-Conference Proceedings of The 12th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2015 / Ipavec, Vesna Mia ; Kramberger, Tomaž (ur.). Celje, Slovenija: University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, pp. 114-120
3. Segetlija, Z., Mesarić, J. Dujak, D. (2015). Distributive Trade’s Significance for National Economy. Logforum Scientific Journal for Logistics. 11, 3; pp.217-225
4. Mesarić, J., Franjković, J., Šebalj, D. (2014). Building competitiveness on IT industry: The case of Osijek Software City. Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku. XXVII, 2; pp. 313-326
5. Mesarić, J., Segetlija, Z., Dujak, D. (2013). Energy Supply Chains – Trends and Challenges of Growing Energy Demands, Energy Efficiency, Alternative Energy Resources and Environmental Sustainability. Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering. VI, 1; pp. 37-41

Uloga na projektu:
Metode Business Process Management za mapiranje lanca opskrbe prirodnog plina, izrada metodološkog okvira.

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Glavni doprinos će biti u izboru metoda Business Process Management za definiranje i opis tijeka poslovnih procesa u lancu opskrbe prirodnog plina, te izgradnja simulacijskog modela lanca opskrbe prirodnog plina.