Dario Šebalj je rođen 6.12.1987. godine. Završio je preddiplomski studij Poslovne informatike na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2009. godine (akademska titula prvostupnika ekonomije) te diplomski studij 2011. godine (akademska titula magistra ekonomije). Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij iz područja Društvenih znanosti, polja Ekonomija, grane Poslovna informatika.
Trenutno je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent na kolegijima: Informatika, Upravljanje informacijskim resursima, Oblikovanje i implementacije IS-a, ERP sustavi, Upravljanje projektima te Upravljanje poslovnim procesima.
Govori engleski i njemački jezik. Glavna područja interesa i istraživanja su upravljanje poslovnim procesima, big data i metode rudarenja podataka. Ostale vještine uključuju napredno korištenje UML alata (Astah Community), alata za modeliranje poslovnih procesa (Aris Architect), alata za upravljanje projektima (MS Project, OpenProj), statističkih i vizualizacijskih alata (Tableau) itd. Uključen je i u izdavačku djelatnost Fakulteta kao urednik novak časopisa Ekonomski vjesnik.
Objavio je 1 znanstveni rad u časopisu te 2 znanstvena rada u zbornicima s međunarodnih konferencija:
1. Mesarić, J., Franjković, J., Šebalj, D. (2014). Building competitiveness on IT industry: The case of Osijek Software City, Ekonomski vjesnik, 27 (2), str. 313-326.
2. Dujak D., Franjković, J., Šebalj, D. (2014), The Impact of Retail Ready Packaging on FMCG Supply Chain Members, in Cvahte, T., Baškovič, K. (Eds.), The 5th International Students Symposium Logistics and International Business Proceedings, Celje, University of Maribor, str. 62-69.
3. Franjković, J., Šebalj, D., Živković, A. (2014). Youth: Does unemployment lead to self-employment?, in: Bacher, U. Barković, D., Dernoscheg, K., Lamza-Maronić, M., Matić, B., Pap, N., Runzheimer, B. (Eds.), Interdisciplinary Management Research XI, Opatija, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, str. 247-257.

Uloga na projektu:
Priprema podataka, testiranje stabala odlučivanja , metoda potpornih vektora, modeliranje lanca opsk

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Sudjelovati u prikupljanju i transformaciji podataka, u dizajniranju i izradi programa za automatizirani prijenos podataka u bazu podataka na poslužitelju projekta, testiranjima metoda strojnog učenja, posebice stabala odlučivanja, sudjelovati u dizajniranju tijeka procesa lanca oskrbe prirodnog plina, sudjelovati u pokretanju simulacijskog modela i praćenju rezultata simulacije, te u opisu rezultata. Glavni doprinos će biti u sudjelovanju u dizajniranju simulacijskog modela lanca opskrbe prirodnog plina i prijedlozima ušteda.