Sanja Scitovski rođena je 10. studenog 1982. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Kao diplomirani inženjer građevinarstva zainteresirana je za znanstvena istraživanja vezana uz modele klaster analize u području građevinarstva, posebice područje potresnog inženjerstva i vodnog gospodarstva te projektiranje, izgradnju i održavanje energetski održivih građevina. Diplomirala je 2009. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2010.-2011. godine zaposlena u tvrtki Gradnja d.o.o. Osijek kao Voditelj građenja na poslovima tehničke pripreme tendera te kontroling gradilišta. Sudjelovala je i u provođenju sustava kvalitete ISO 9001 i ISO 14001. Od 2011-2017. godine zaposlena je na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je bila Voditeljica Odjeljka za praćenje i provedbu EU projekata, a istovremeno 2013. godine i kao stručna suradnica u nastavi na Građevinskom fakultetu u Osijeku na predmetu Tehničko crtanje i AutoCAD. Tijekom perioda rada na Sveučilištu bila je koordinator projekta „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“, KK.09.1.2.01.0009 te asistent voditelja projekta „Rekonstrukcija studentskog doma na adresi I.G. Kovačića 4, Osijek“, KK.09.1.2.01.0001. Surađivala je i na projektima „Izgradnja i uređenje zapadnog dijela kampusa Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku“ te „Sveučilišna knjižnica i multimedijski centar Osijek – SKIMCO“. Osim toga sudjelovala je u Partnerskom vijeću urbane aglomeracije Osijek u svrhu izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek 2016. – 2020. te u izradi Županijske razvojne strategije iz područja društvenih djelatnosti. Od 2017. godine do danas zaposlena je u Gradu Osijeku kao Viša savjetnica u Upravnom odjelu za programe Europske unije. Voditelj je projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“, KK.06.2.2.04.0002 i voditelj projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18). Surađuje i na projektima „Edukativni i informativni centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa“, KK.06.1.1.01.0042 te na projektu „Priprema programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067 te na projektu „Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka“, KK.07.4.2.03.0001. Početkom 2019. godine imenovana je za Predsjednicu Upravnog vijeća Agencije za obnovu osječke Tvrđe gdje obnaša četverogodišnji mandat. Uz materinji hrvatski, govori njemački i engleski jezik.

Tijekom cijelog perioda od završetka fakulteta bavi se znanstvenoistraživačkim radom. Sudjelovala je na nekoliko konferencija i izradila slijedeće radove:
• S. Scitovski, A density-based clustering algorithm for earthquake zoning, Computers and Geosciences 110 (2018) 90–95
• G. Asencio-Cortés, S. Scitovski, R. Scitovski, F. Martínez-Álvarez, Temporal analysis of Croatian seismogenic zones to improve eartquake magnitude prediction, Earth Science Informatics 10 (2017), 303-320
• Morales-Esteban, F. Martínez-Álvarez, S. Scitovski, R. Scitovski, A fast partitioning algorithm using adaptive Mahalanobis clustering with application to seismic zoning, Computers & Geosciences 73 (2014), 132-141
• R. Scitovski, S. Scitovski, A fast partitioning algorithm and its application to earthquake investigation, Computers & Geosciences 59 (2013), 124-131
• S. Scitovski; N. Šarlija, Cluster analysis in retail segmentation for credit scoring, Croatian Operational Research Review, CRORR 5(2014), 235–245
• S. Scitovski, R.Scitovski, Cluster analysis of the data on unit circle, Proceedings of The 1st Virtual International Conference in Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012) Slovakia, December 3 – 7, 2012, 1574-1577
• R. Scitovski, S. Maričić, S. Scitovski, Short-term and long-term water level prediction at one river measurement location, 14th International Conference on Operational Research, KOI2012, September 26 – 28, 2012, Trogir, Croatia: Presentation – Vodostaj_Donji_Miholjac (1900-2012)
• K. Sabo, S.Scitovski, Location of Objects in a Plane, KoG (Scientific and Professional Journal of Croatian Society for Geometry and Graphics), Vol.15., No.15. (2011), 57-62