Zlatko Tonković je rođen 17. kolovoza 1954. godine u Osijeku, gdje je završio srednju tehničku strojarsku školu. Diplomirao je 1979. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je 2002. i doktorirao 2008. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zlatko Tonković je ovlašteni inženjer strojarstva za sve stručne smjerove.
U razdoblju 1979. – 1981. godine radio je u tvrtki ETZ Osijek kao projektant, a 1981. – 1984. u RO TOS Kneževo (SOUR-a Belje) kao odgovorni projektant. Od 1984. godine radi u HEP Plinu, gdje je između ostaloga, bio direktor Sektora za tehničke poslove i direktor Sektora za pogon i održavanje, dok je danas savjetnik.
Zlatko Tonković docent je u naslovnom zvanju na SFSB-u. Član je organizacijskog i programskog odbora Skupa o prirodnom plinu, toplini i vodi, bio je suradnik na tehnologijskom projektu brtvljenje cijevnih navoja gradskih plinovoda, suradnik na projektu naprednih postupaka izravne izradbe polimernih proizvoda i konstruirao je uređaj za zavarivanje čeličnih kućnih priključaka prirodnog plina pod tlakom plinovoda.
Autor je i suautor ukupno 31 znanstvenih i stručnih radova, objavljenih u časopisima i zbornicima radova sa znanstveno-stručnih skupova. Govori engleski i ruski jezik.

Izabrani radovi:
1. Raos, P., Tonković, Z., Somolan (2013). Influence of Welding Time and Environment Temperature on Electro Fusion Pipe Weld Properties, KGK Kautschuk, Gummi, Kunststoffe, 66 (6), ISSN 0948-3276, str. 45-50
2. Raos, P., Tonković, Z., Šercer, M. (2011). Analysis and Prediction of Remaining Life Time of Damaged Polyethylene Gas Pipes, KGK Kautschuk, Gummi, Kunststoffe, 64 (6), ISSN 0948-3276, str. 33-39
3. Katinic, M., Kozak, D., Samardzic, I., Stoic, A., Ivandic, Z., Tonkovic, Z. (2016). Evaluation of J Integral for Interacting Twin Collinear Through-Wall Cracks in a Plate under Tension, Key Engineering Materials, 665, ISSN: 1662-9795, str. 97-100, 2016
4. Tonković, Z., Raos, P., Stojšić, J. (2009). Application of anaerobic thread sealants in natural gas piplines, Tehnički vjesnik, 16 (1), ISSN 1330-3651, str. 11-14.
5. Tonković, Z., Somolanji, M., Stojšić, J. (2009). Life prediction of damaged PE 80 gas pipes,
6. Tehnički Vjesnik, 16 (3), ISSN 1330-3651, str. 33-37

Uloga na projektu:
Mapiranje lanca opskrbe prirodnog plina, izbor varijabli za modeliranje potrošnje plina

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Budući da su mu nastavne i znanstvene aktivnosti vezane uz područje učinkovitog upravljanja prirodnim plinom kao energentom, sudjelovat će u analizi postojećeg stanja u lancu opskrbe prirodnog plina, a glavni znanstveni doprinos će mu biti sudjelovanje u izradi novog simulacijskog modela lanca opskrbe prirodnog plina, te u izboru varijabli i opisu modela za predviđanje potrošnje prirodnog plina kao energenta u javnim zgradama.