Hrvoje Krstić je rođen 27. svibnja 1981. godine u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Kao građevinski inženjer je usredotočen na istraživanja vezana uz izgradnju i održavanje građevina i energetsku učinkovitost građevina. Na Građevinskom fakultetu Osijek diplomirao je 2005. godine, te doktorirao 2011. na temu: „Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“. Od 2006. godine zaposlen je na Građevinskom fakultetu Osijek kao asistent (2006-2011), viši asitent (2011-2012), te docent (2012-) na Zavodu za arhitekturu i urbanizam.
Nastavne aktivnosti na Građevinskom fakultetu Osijek su vezane uz područja održavanja građevina, energetski učinkovitih građevina, ugovora u graditeljstvu i procesa planiranja i kontrole građenja. Do sada je bio mentor i komentor nekoliko studenta sveučilišnog diplomskog studija. Ovlaštena je osoba za provođenje energetskog certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom. Trenutno je administrator Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada na Građevinskom fakultetu Osijek. 2013. godine je pohađao stručno osposobljavanje za osobe koje provode mjerenja zrakopropusnosti zgrada i otvora u Energie und Umweltzentrum, Springe-Eldagsen u Njemačkoj. Član je Hrvatske Udruge za organizaciju građenja od 2006. godine i Udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2008. godine. Govori engleski i njemački jezik.
Vodio je i sudjelovao u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Voditelj je hrvatsko-srpskog znanstveno-istraživačkog projekta „Razvoj modela za procjenu energetske učinkovitosti zgrada sa aspekta zrakopropusnosti“, 2016-2017, financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Voditelj je znanstveno istraživačkog projekta „Vrednovanje eksperimentalnih metoda za određivanje koeficijenta prolaska topline u kontroliranim uvjetima“, 2016-2020, financiran od strane Građevinskog fakulteta Osijek. Suradnik na projektu „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“, 2007–2013, projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Od 2014. suradnik je na projektu COST 1404, Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures, working group WG2-Modelling of CBMS and the behaviour of structures. U periodu od 2011 do 2012 vodio je projekt „Primjenjivost modela predviđanja troškova održavanja i uporabe“ ,financiran od strane Građevinskog fakulteta Osijek. Od 2007 do 2013 bio je sudionik na projektu „Air tightness investigation of rooms from the point of view of energy and comfort“ u okviru IPA projekta prekogranične suradnje Republike Mađarske i Republike Hrvatske.
Napisao je preko 17 znanstvenih, stručnih i edukacijskih radova objavljenih u časopisima i na konferencijama. Radovi su vezani uz troškove životnog ciklusa građevina, analizu troškova i koristi, troškove građenja, zrakopropusnost građevina i energetsku učinkovitost građevina.

Izabrani radovi:

1. Krstić, H., Otkovic, I.I., Todorovic, G. (2015). Validation of a Model for Predicting Airtightness of Residential Units. Energy Procedia, 78, str. 1525-1530. SJR=0,417; SNIP=0,786
2. Krstic, H., Koski, Z., Zecevic, D. (2015). Evaluating the airtightness of residential buildings by using predictive models. Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek (e-GFOS) 11, str. 8.
3. Krstic, H., et al. (2014). Application of Neural Networks in Predicting Airtightness of Residential Units. Energy and Buildings, 2014(0). Impact Factor(2014)=2,884; 2014-Q1
4. Krstić, H., Marenjak, S. (2012). Analysis of buildings operation and maintenance costs. Građevinar, 64: str. 293-303. Impact Factor(2012)=0,105, Impact Factor (2013)=0,216; 2013-Q4
5. Marenjak, S., Krstić, H. (2010). Sensitivity analysis of Facilities Life Cycle Costs. Technical Gazette, 17(4): str. 389-557. Impact Factor (2010)=0,083, Impact Factor (2014)=0,579; 2010-Q3, 2014-Q1

Uloga na projektu:
Izbor varijabli za analize energetske učinkovitosti i dizajniranje metodološkog okvira

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Budući da su mu nastavne i znanstvene aktivnosti vezane uz područja održavanja građevina, energetski učinkovitih građevina, sudjelovat će u izboru varijabli koje su potencijalno relevenatne za modeliranje potrošnje energije, troškova i razdoblja povrata ulaganja u povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada, zatim u opisivanju rezultata modela, usporedbi rezultata dobivenih novih modela s postojećom metodologijom i istraživanjima drugih autora u tom području. Glavni znanstveni doprinos će mu biti u tumačenju utjecaja varijabli na energetsku učinkovitost, potrošnju energije i emisije CO2, te razvoj podloge za implementaciju dobivenog metodološkog okvira i modela.