Marinela Knežević je rođena 24. siječnja 1994. godine u Osijeku u Republici Hrvatskoj. Pohađala je OŠ ”Tenja” u Tenji te potom i I. gimnaziju u Osijeku. 2012. godine upisuje Preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku u Osijeku te 2015. godine stječe naziv prvostupnice matematike. Potom upisuje Diplomski studij matematike, smjer Financijska matematika i statistika na Odjelu za matematiku te 2018. godine stječe naziv magistre matematike. Ističe obavljanje stručne prakse u području podatkovne analitike u tvrtci Farmeron d.o.o..
Marinela je zaposlena od 1. listopada 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent – doktorand na “Projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” u okviru kojeg radi na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom “Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike”, čiji je voditelj prof. dr. sc. Marijana Zekić-Sušac. Trenutno je i asistent na kolegijima Informatika i Poslovne simulacije. U okviru projekta Marinela namjerava upisati Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Informacijske znanosti pri Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu. Upis je trenutno u tijeku i početak nastave očekuje se u veljači 2019.

Područje njezinog interesa su različite statističke i kvantitativne metode obrade podatka, odnosno podatkovna analitika. Od vještina se ističe vrlo dobro vladanje MS Office alatima, uporaba programskih jezika Statistica, R, R-studio za deskriptivnu analizu i modeliranje podataka, uporaba programskih jezika Python, Mathematica, Matlab i C++ za razne optimizacijske probleme, uporaba alata Latex za obradu matematičkog teksta, uporaba alata GeoGebra i Sketchped za crtanje i vizualizaciju matematičkih objekata te uporaba simulacijskih alata Excel Solver, Risk Solver te Arena. Aktivno se služi engleskim, a pasivno njemačkim jezikom.

Uloga na projektu:
Priprema podataka, rad na testiranju metoda strojnog učenja, rad na simulacijskom modelu opskrbnog lanca energije prirodnog plina.

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Sudjelovati u prikupljanju i transformaciji podataka, testiranjima metoda strojnog učenja, sudjelovati u izradi metodološkog okvira za učinkovito upravljanje energijom i adekvatni prikaz metodološkog okvira i drugih rezultata projekta na web sjedištu projekta. Glavni doprinos će biti u sudjelovanju u modeliranju potrošnje energije i ispitivanju utjecaja ulaznih varijabli vezanih uz energetske karakteristike na potrošnju energije iz čega će se i definirati i realizirati tema doktorske disertacije.