Kao rezultat projekta MERIDA u 2018 je proizašlo nekoliko modela klasteriranja i predikcijskih modela, konkretno:

  • klasteri javnih zgrada u Hrvatskoj koristeći modificirani DBSCAN algoritam (objavljeno u Croatian Operational Research Review (CRORR) journal, 2018), dok je rad o algoritmu pretraživanja za optimalnu k-particiju prihvaćen za objavu u časopisu Journal of Global Optimization
  • modeli za predviđanje energetske učinkovitosti javnih zgrada temeljeni na metodologiji umjetnih neuronskih mreža (objavljeni u časopisu Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS)),
  • modeli za predviđanje potrošnje električne energije temeljeni na rekurzivnim stablima, među kojima je najveća točnost dobivena metodom random forest (objavljeni u zborniku CECIIS conference, Varaždin, 2018)
  • model za predviđanje potrošnje prirodnog plina temeljeni na rekurzivnim stablima (objavljen u zborniku ESD conference on Resilient Society, Zagreb 2018)
  • model procjene financijskih učinaka mjera obnove javnih zgrada temeljen na panel analizi (objavljen u zborniku ESD conference, Paris, France)
  • algoritam za pročišćavanje podataka o konstrukcijskim karakteristikama javnih zgrada (izložen na konferenciji HPSM/OPTI 2018, Ljubljana, Slovenia i objavljen u časopisu WIT Transactions on The Built Environment , 2018)

Također su napravljeni i rezultati vezano uz modeliranje lanca dobave prirodnog plina:

  • mapiranje distribucije prirodnog plina u Hrvatskoj (izloženo i objavljeno u zborniku ICIL conference, Bar Sheeba, Israel, 2018)
  • simulacijski model dobave prirodnog plina (izložen i objavljen u zborniku IBIMA conference, Seville, Span, 2018)
  • procijenjen Bullwhip učinak u lancu dobave prirodnog plina (izložen na konferenciji SENCERE conference, Dubrovnik, 2018)

Ali to nije sve! Pogledajte popis svih publikacija  koje su rezultat projekta MERIDA.