Podaci koji se koriste u projektu preuzeti su od ovih institucija:

  • Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (iz njihovog Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE)),
  • Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (iz Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMIV)),
  • Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (drugi relevantni podaci o mjerama i potporama za energetsku obnovu javnh zgrada)

 

Iz ISGE sustava uključene su karakteristike objekata iz popratnih izvješća s energetskog pregleda objekata u javnom sektoru Hrvatske, ali i dinamički podaci o stvarnoj potrošnji energije. Iz SMIV sustava uključeni su podaci o planiranim i provedenim mjerama za povećanje energetske učinkovitosti u javnim zgradama, procijenjenim uštedama energije, procijenjenom smanjenju emisije CO2 i troškovima implementiranih mjera. Osim navedenih, koriste se i druge potencijalno relevantne ulazne varijable: meteorološki podaci, sezona kao neizrazita (fuzzy) varijabla i druge varijable.