Dana 18.04.2019. Marijana Zekić-Sušac održala je pozvano predavanje na Budapest University of Technology and Economics (BUTE) u Mađarskoj u okviru Seminara za optimizaciju na Department of Differential Equations.

Naslov predavanja bio je “Deep learning for prediction and classification“, a opisane su metode umjetnih neuronskih mreža i dubokog učenja te je na primjerima pokazan proces izrade modela za predikciju i klasifikaciju u alatu R. Predstavljen je ukratko i Ekonomski fakultet u Osijeku te istraživački projekt “Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike” MERIDA čiji je voditelj M. Zekić-Sušac.

Najava predavanja na stranicama Sveučilišta BUTE u Budimpešti:  https://det.math.bme.hu/bmeoptkutcsop, a više o samom predavanju na: https://det.math.bme.hu/node/2327

U okviru posjeta dogovorena je i buduća suradnja s tim Odjelom sveučilišta BUTE u Mađarskoj, posebno s profesorom Dr. Tiborom Illés, Petrom Renatom Rigo, Anitom Varga i drugim djelatnicima Odjela i članovima njihove istraživačke grupe.