Prva godina projekta (2017.)

 • Domagoj Sajter – Applied Econometrics Course – 9th generation, Panel Data and Causal Analysis, 12.06.2017 – 17.06.2017, Ekonomski fakultet Zagreb,  Hrvatska.  Stečena su znanja o obradi panel podatka i kauzalne analize, koja će biti primijenjena u projektu na modeliranje ušteda u potrošnji energije kod javnih zgrada.
 • Adela Has – Big Data Summer School, 18.09.2017 – 22.09.2017,  Tehničko Veleučilište Zagreb, Hrvatska.  Stečena su znanja o dizajnu, upravljanju i nadzoru baza podataka, načinima obrade podataka u realnom vremenu, metodama strojnog učenja u okviru Big data koncepta, vizualizaciji podataka u alatu Tableau.

Druga godina projekta (2018.)

 • Rudolf Scitovski – Time Verification of Real-Time Systems, 19.09.2018 – 19.09.2018,  Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Hrvatska. Prof.em.Dr.h.c. Reinhard Wilhelm sa Saarland University iz Njemačke održao je u Osijeku radionicu u kojoj je prenio znanja o algoritmima za procjenu vremena trajanja procesa u stvarnom vremenu i drugim algoritmima strojnog učenja koji se mogu koristiti u projektu. Prof. Wilhelm povezao nas je s nekoliko istraživača sa Saarland University koji se bave metodama strojnog učenja. Dogovoreno je da ćemo pokušati surađivati s istraživačima iz Njemačke na područjima iz projekta.
 • Adela Has – Benchmarking Algorithm Performance for Research,  29.10.2018 – 29.10.2018,  Mövenpick Amsterdam City Centre,  Amsterdam, Nizozemska. Na radionici se govorilo o usporedbi (benchmarkingu) istraživačkih rezultata. U slučajevima kada jedan autor ili skupina sugerira novu metodu za obradu podataka, nužna je usporedba koja će omogućiti da se različite metode testiraju na istim podacima kako bi rezultati bili usporedivi. Predavači su predstavili neke od već uspostavljenih portala i istraživačkih centara na kojima su stavljeni na raspolaganje podaci i opisi metoda i algoritama koji se mogu koristiti i za ovaj projekt.  https://nlesc.github.io/IEEE-eScience-Tutorial-Designing-Benchmarks/
 • Adela Has – Handling Uncertainty in Big Data Environment, 29.10.2018 – 29.10.2018,  Mövenpick Amsterdam City Centre, Amsterdam,  Nizozemska.  Radionica se bavila tipovima i uzrocima neizvjesnosti u obradi velikih podataka (Big Data) te pristupima rješavanju tog problema. Za rješavanje problema neizvjesnosti korištene su umjetne neuronske mreže za predviđanje uz dodan pristup tzv. Dropouta, tj. vrijednosti koje se na slučajan način u svakoj iteraciji učenja izbacuju iz modela.Također je prikazano kako se mogu vizualno prikazati neizvjesnosti u podacima s pomoću dinamičkih grafikona.   https://www.tno.nl/en/about-tno/events/2018/workshop-handling-uncertainties-in-big-data-hubd/
 • Domagoj Sajter –  Applied Econometrics Course – 10th generation, Applied Time Series Econometric Methods and Forecasting, 11.06.2018 – 15.06.2018, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska. Na radionici su stečena znanja o obradi i interpretaciji analitike vremenskih serija, a znanje o tome će se primijeniti u projektu MERIDA na vremenskim serijama podataka o potrošnji energije. http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=28370
 • Josip Mesarić  –  Neo4j Graph Modeling Workshop,  06.12.2018 – 06.12.2018, Rokin View, Amsterdam, Nizozemska. Na radionici su stečena temeljna i neka viša znanja o kreiranju relacija pomoću grafova kao i osnove za postavljanje upita u bazi grafova pomoću jezika Cypher. Stečena znanja će se moći iskoristiti u projektu MERIDA u daljnjem modeliranju lanca opskrbe plinom u integrativnim odnosima svih sudionika: proizvođača, trgovaca, distributera, opskrbljivača I potrošača s ciljem jasnijeg uvida u ponašanje pojedinih kategorija sudionika i potencijalno predviđanje tih ponašanja.
 • Saša Mitrović – Introduction to Deep Learning with TensorFlow,  27.11.2018 – 27.11.2018,  Crowne Plaza Vilnius, Vilnius,  Litva. Suradnik je stekao znanje o dizajnu, upravljanju, testiranju i prikazivanju rezultata modela strojnog učenja kroz praktične primjere koristeći Keras i Tensorflow. Kroz radionicu, suradnik je proširio znanja o alatima strojnog učenja i njihovoj primjeni u razvoju modela zasnovanih na neuronskim mrežama razvijajući s Python programskim jezikom pomoću alata Google Colaboratory koristeći Tesla K80 GPUom s bibliotekama Keras i Tensorflow. Znanja će se koristiti u projektu za modeliranje.  https://www.bigdataconference.lt/introduction-to-deep-learning/
 • Davor Dujak – 2nd EUROMA DANUBE Journal Publishing Workshop “Getting it published in OM/SCM”, 13.09.2018 – 14.09.2018, Ekonomski fakultet Zagreb,  Hrvatska.  Predavači su prenijeli znanja o pripremi, slanju, recenzijskom postupku i objavi radova u ključnim časopisima iz područja operacijskog menadžmenta i supply chain managementa. Predavači: prof. Stefan Seuring, University of Kassel, Germany, prof. Britta Gammelgaard, Copenhagen Business School, Denmark, prof. Gerald Reiner, University of Klagenfurt, Austria, prof. Cristina Gimenez, ESADE Ramon Llul University, Spain i prof. Gyula Vastag, Hungary.
 • Dario Šebalj – Machine Learning for non-Data Scientist, 27.11.2018 – 27.11.2018,  Crowne Plaza Vilnius, Vilnius,  Litva. U prvom dijelu usvojena su znanja o vrstama strojnog učenja, načinu primjene te tipovima podataka. Drugi dio radionice bio je posvećen novom rješenju za lako donošenje poslovnih odluka na temelju strojnog učenja – tzv. „Smart decision game“. Predavači su pojasnili kako ovo rješenje funkcionira i na koji način se može primijeniti u praksi. Treći dio radionice bio je rezerviran za praktični zadatak. Stečena znanja iskoristit će se u projektu za poboljšanje modela predviđanja.
 • Marijana Zekić-Sušac – Workshop on Machine Learning: Date the Data, Machine Learning in a Nutshell, 28.09.2018 – 28.09.2018, Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Falkenstainer Hotel,  Zadar,  Hrvatska. Na radionici su usvojena znanja o procesu učenja u metodama strojnog učenja, izgradnji modela kroz postavljanje hipoteza, određivanje algoritma za optimizaciju greške i ocjenjivanja modela. Znanja će se primijeniti u projektu MERIDA kroz poboljšanje prediktivnih modela strojnog učenja za predviđanje potrošnje energije, troškova i energetske učinkovitosti zgrada javnog sektora. Predavač: prof. Vincent Charles, University of Buckingham, England.
 • Marinela Knežević – Workshop on Research Objects, 29.10.2018 – 31.10.2018, Mövenpick Amsterdam City Centre, Amsterdam, Nizozemska. Na radionici su predstavljene različite platforme za postavljanje istraživačkih radova i dijeljenje podataka. Naglasak je bio na tome da podaci trebaju biti reproduktivni, odnosno dostupni javnosti za daljnje korištenje te su objašnjeni mogući načini pronalaska/pretraživanja radova u tim bazama, kao i što bi se sve trebalo postaviti na njih. Predstavljeni su i načini prezentiranja i vizualizacije rezultata istraživačkih radova. Znanja će se primijeniti u pisanju znanstvenih radova i disertacije. http://www.researchobject.org/ro2018/

Četvrta godina projekta (2020. – 2.2021.)

 • Marinela Knežević – Feature Engineering and Dimensionality Reduction with Python, 01.02.2021 – 03.02.2021,  Udemy. Stečena su znanja iz područja metoda strojnog učenja i poslovne analitike
 • Domagoj Sajter – Primijenjena statistika, 01.03.2020 – 18.06.2020, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska.  Stečena su znanja za bolje razumijevanje statističkih modela koje koristim u statističkom zaključivanju, naprednije razumijevanje statističke metode i svojstava statistika koje koristim u statističkom zaključivanju, analizu realnih podataka korištenjem modela i metoda iz sadržaja programa, korištenje računala i programskog paketa Statistica prilikom analize podataka.
 • Davor Dujak – Supply Chain Planning, 03.02.2021 – 28.02.2021, Coursera. Stečena su znanja iz tema: jednostavne metode predviđanja, naivna prognoza i kumulativna sredina, točnost prognoze i pokretni prosjek, eksponencijalno uglađivanje i odabir prognoza, planiranje lanca opskrbe.
 • Dario Šebalj – Process Mining: Data science in Action, 08.02.2021 – 08.02.2021, Coursera.  Stečena su znanja iz područja podatkovne analitike i BigData u kontekstu analize energetske učinkovitosti.
 • Marinela Knežević – Step-by-step Guide on How to Prepare a Successful Paper, 10.12.2020 – 10.12.2020, Springer Nature. Stečena su znanja kako napisati jasan i sažet rad koji će privući pažnju urednika i čitatelja časopisa, kako pripremiti popratno pismo koje će ostavili dobar prvi dojam o danom istraživačkom radu te kako odgovoriti na izvješće recenzenta.