Očekivani rezultati projekta:

Klasteri javnih zgrada prema zajedničkim značajkama važnim za energetsku učinkovitost.

Metodološki okvir za inteligentnu podatkovnu analitiku energetske učinkovitosti javnih zgrada.

Modeli za predviđanje potrošnje i troškova energije.

Model za procjenu financijske isplativosti i dugoročnih financijskih učinaka predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada javne namjene.

Algoritam za izbor i integraciju najuspješnijih metoda za modeliranje upravljanja energetskom učinkovitošću.

Simulacijski model lanca opskrbe energije prirodnog plina s ciljem upravljanja količinskom potrošnjom i troškovima.

Stvorena jedinstvena baza podataka za inteligentnu podatkovnu analitiku energetske učinkovitosti – raspoloživa na web sjedištu projekta, koju će moći koristiti svi istraživači i praktičari u ovom području.

Ostvarena suradnja s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, i drugim državnim tijelima kroz transfer znanja o učinkovitom upravljanju energetskom učinkovitošću u cilju smanjenja troškova i povećanja udjela obnovljivih izvora.

U razdoblju trajanja projekta minimalno 20 znanstvenih radova (min. 10 u časopisima i 10 na konferencijama), te barem dvije doktorske disertacije proizašle iz istraživanja na projektu.

Rezultati projekta kao što je metodološki okvir za inteligentne analize varijabli, modeli, baza podataka i dr. moći će se koristiti od strane donositelja odluka o dodjeli potpora za povećanje energetske učinkovitosti, donositelja odluka o planiranju energetske politike Hrvatske, osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, kao i donositelja odluka o planiranju nabave prirodnog plina kao energenta. Znanstveni radovi objavljeni na temelju projekta moći se koristiti od strane istraživača u ovom području kao smjernice za provedbu metodološkog okvira u drugim zemljama i daljnje unaprjeđenje metodologije i modela.