Saša Mitrović, rođen 28. svibnja 1986. godine, diplomirao je 2010. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na diplomskom studiju Poslovna informatika.
U ožujku 2013. godine na Ekonomski fakultet u Osijeku izabran je kao asistent u području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti. Na pola radnog vremena je zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2013. godine, kao asistent na kolegijima Informatike, Razvoj poslovnih aplikacija, te Razvoj distribuiranih i web aplikacija.
Saša Mitrović je i Microsoft Certified Professional za razvoj Windows aplikacija od 2012.
Njegove druge vještine uključuju aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, te napredno korištenje brojnih tehnologija kao što su HTML, CSS, C #, ASP.NET, PHP, JavaScript, SQL Server i MySQL baze podataka i druge.
Trenutno je doktorski student u području društvene znanosti, znanstvenog polja informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.
Objavio je 1 znanstveni rad u međunarodnoj konferenciji postupka.

Radovi:
1. Požega, Željko, Crnković, Boris, Mitrović, Saša (2010). Analysis of Rates of Return on Investment in Education, Proceedings from the 2nd International Conference “Vallis Aurea”, Polytechnic of Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, str. 1191-1195.

Uloga na projektu:
Priprema podataka, izrada metodološkog okvira, simulacijsko modeliranje lanca opskrbe

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Sudjelovati u prikupljanju i transformaciji podataka, u dizajniranju i izradi programa za automatizirani prijenos podataka u bazu podataka na poslužitelju projekta, testiranjima metoda strojnog učenja, posebice stabala odlučivanja, sudjelovati u izradi metodološkog okvira za učinkovito upravljanje energijom i adekvatni prikaz metodološkog okvira i drugih rezultata projekta na web sjedištu projekta. Glavni doprinos će biti u sudjelovanju u dizajniranju i grafičkom prikazu metodološkog okvira za učinkovito upravljanje energijom.