Rudolf Scitovski je rođen 29. srpnja 1950. godine u Donjem Miholjcu u kojem je završio osnovnu i srednju školu. Rudolf Scitovski diplomirao je 1974. godine na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu, stručni smjer Praktična matematika. Na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu magistrirao je 1977. godine te doktorirao 1984.godine.
Od 2013. godine obnaša dužnost prorektora za znanost, projekte, tehnologije i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Osijeku. Znanstveni put započeo je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u naslovnom zvanju asistenta (1974-1984) te docenta (1985-1990). Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku je od 1985. do 1990. docent i prodekan, izvanredni profesor (1990-1997) te redoviti profesor (1997-1999). Na Odjelu za matematiku, Sveučilište u Osijeku je redoviti profesor od 1999. godine.
Bio je voditelj i suradnik na nekoliko znanstvenih projekata. U razdoblju od 1986. do 1990. bio je voditelj projektnog zadatka (2.08.01.03.02) „Operacionalizacija kategorija i veza zakona vrijednosti“ u okviru projekta (2.08.01) „Fundamentalna istraživanja u ekonomiji“ na Ekonomskom Fakultetu u Osijeku. Od 1991. do 1995. vodio je projekt (1-01-129): „Primjena numeričke i konačne matematike“ financiran od Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Vodio je i projekt (165021): „Problemi identifikacije parametara u matematičkim modelima“, financiran od Ministarstva znanosti i tehnologije ( 1996. -2001) te projekt (0235001): „ Procjena parametara u matematičkim modelima“ (financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2002.-2006).
Rudolf Scitovski bio je glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Mathematical Communications od osnivanja 1996. do 2013. Od 2003. član je uređivačkog odbora stručnog časopisa Osječki matematički list i jedan je od glavnih urednika međunarodnog znanstvenog časopisa Croatian Operational Research Review. Profesionalno se usavršavao u inozemstvu kroz više jednomjesečnih boravaka (Fachhochschule Pforzheim, Njemačka, International Conference and Research Centre for Computer Science – IBFI Dagstuhl, Njemačka, Universität Trier, Universität des Saarlandes, Universität Passau, Technische Universität München).
Područje njegovog interesa je numerička i primijenjena matematika, specijalno problemi najmanjih kvadrata i najmanjih apsolutnih odstupanja, grupiranje podataka, globalna optimizacija s aspekta egzistencije rješenja, numeričke metode za rješavanje s primjenom kod rješavanja problema identifikacije parametara matematičkih modela, kod zaglađivanja podataka, kod generiranja ploha na osnovi eksperimentalnih podataka, kod grupiranja podataka. Autor je i koautor 44 znanstvena rad objavljena u znanstvenim časopisima, od kojih je 17 indeksirano u Current Contents i Science Citation Indeks. Autor je 6 knjiga. Mentor i ko-mentor 8 doktorskih disertacija, 7 magistarskih radova te 23 diplomska rada. Član je nekoliko međunarodnih stručnih udruženja: Hrvatsko matematičko društvo (HMD), Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI), American Mathematical Society (AMS), The London Mathematical Society (LMS), The International Association for Statistical Computing (IASC), Econometric Society, Deutsche Mathematiker Vereinigung (DMV), Gesellschaft für Informatik (GI), Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM).

Izabrani radovi:
1. Scitovski, R., Vidović, I., Bajer, D. (2016). A new fast fuzzy partitioning algorithm, Expert Systems with Applications 51, pp. 143–150 Faktor utjecaja: 2.24, (Q1),
2. Sabo, K., Scitovski, R. (2015). An approach to cluster separability in a partition, Information Sciences, 305, 208-218 – Faktor utjecaja:4.038, (Q1)
3. Scitovski, R., Sabo, K. (2014). Analysis of the k-means algorithm in the case of data points occurring on the border of two or more clusters, Knowledge-Based Systems 57, pp. 1-7, Factor utjecaja: 2.947, (Q1),
4. Grbić, R., Nyarko, E.K., Scitovski, R. (2013). A modification of the DIRECT method for Lipschitz global optimization for a symmetric function, Journal of Global Optimization 57, pp. 1193-1212 (SCIE list: MATHEMATICS, APPLIED (Q1); OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE (Q2), Faktor utjecaja: 1.287
5. Vidović,I., Scitovski, R. (2014). Center-based clustering for line detection and application to crop rows detection, Computers and Electronics in Agriculture, 109, 212–220 – AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY (Q1); COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS (Q2), Faktor utjecaja :1.761

Uloga na projektu:
provođenje klaster analiza na podacima i dizajniranje metodološkog okvira

Zadaća na projektu i doprinos u provođenju projekta:
Izabrati i provesti metode za grupiranje podataka koje će se koristiti za ostvarivanje prvog cilja projekta (dobivanje klastera javnih zgrada prema zajedničkim karakteristikama i potrošnji energije), objasniti dobivene klastere, i dati znanstveni doprinos u uporabi naprednih algoritama za klasteriranje na promatranim podacima. Osim toga, sudjelovat će i u kreiranju algoritma za metodološki okvir za inteligentnu podatkovnu analitiku te u ocjeni dobivenih modela.