Dana 16.11.2017. članovi projekta MERIDA Marijana Zekić-Sušac, Hrvoje Krstić i Saša Mitrović posjetili su Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) u Zagrebu i održali sastanak s njihovim djelatnicima Josipom Kobeščakom i Ninom Šuman zaduženima za sustav SMIV (Sustav za mjerenje, praćenje i verifikaciju ušteda energije).
Na sastanku je dogovorena suradnja na projektu na način da će CEI staviti na raspolaganje članovima projekta podatke o obnovama zgrada iz sustava SMIV, uz potpisivanje Ugovora o čuvanju tajnosti podataka. Ovo je druga agencija s kojom projekt MERIDA uspostavlja suradnju na uporabi podataka, a podaci iz sustava SMIV će omogućiti uključivanje varijabli o obnovama zgrada u prediktivne modele za procjenu potrošnje i ušteda energije kod javnih zgrada koji se izgrađuju u okviru projekta MERIDA.